Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2021

Hur skapar du din egen success?
Nathalie Banaszak, världsmedborgare och successcoach lär oss om att vårt ”mindset” styr vår med- eller motgång.
Hur vill du leva ditt liv – din lifedesign kan göra stor skillnad.
Äg din kraft och led ditt liv på det sätt du önskar.

För mer information innan du väljer att lyssna, gå till: Management Studios blogg.