Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 7, 2018

Ett härligt, äkta och mycket intressant samtal med Mikael Edvarsson, Director Product Introduction & Emerging Technologies, Volvo Car, om en ny världsbild med nya perspektiv, om positivitet och öppenhet som hjälp till förändring och om samarbete som skapar smarta team!

Vad tycker Nita var intressant:

  • Visionärer...