Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 17, 2022

Ledarskap i nya tider

Efter en lång tid av osäkerhet, mentalt och psykiskt startar Managementpodden nu en serie med panelsamtal om läget och ledarskapet från olika ledande personer i etablissemanget.

I tider av många utmaningar, delar Hans Tiderman vd Tjörns Sparbank och Tom Rydell vd World Trade Center Office...