Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2019

Maria Borelius är vår tids moderna form av en positiv Guru. En klokskap sprungen ur erfarenhet och kunskap med ett historiskt och ett framtidsperspektiv.

Maria får mig att hoppa av glädje med sitt holistiska och kompetenta sätt att prata om entreprenörskap, ledarskap och politik.

Maria pratar på ett enkelt och rättframt sätt, och samtalet innehåller så många insikter om hur man kan styra och leva sitt liv på ett balanserat sätt.

Vill du ha bra tips på självledarskap, lyssna på Maria Borelius!

Vad Nita tyckte var bra:

  • Vanföreställningarna i Sverige om Brexit
  • Karriärplanering genom att vara ämnesstyrd
  • Om det största misstaget nystartade företag gör
  • Bästa kommunikations tipset -Att gå i någon annans mockasiner
  • Marias målstyrningsverktyg
  • Att bryta ihop kan bli bra
  • Svenska ledare är moderna ledare globalt
  • Balans handlar om att öka uthålligenheten i hjärnan
  • Bästa ledartipset kommer från Platon

Shownotes: