Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 15, 2017

Nita Silverspjuth samtalar med Hans Johansson, ultraentreprenör och positiv vinnarskalle, om vad som skapar framgångrika företag ur ett Nuläges och Framtidsperspektiv.

Nita och Hans pratar också om vad man kan lära sig av ledarskap genom lagsporter som t.ex. tuff segling, vad en gemensam målbild betyder för att...


Framtida intervju med Bert-Inge Hogsved på Hogia

Oct 15, 2017

Intervju med Bert-Inge Hogsved är på gång och beräknad utgivning kommer ske under hösten 2017. Ämne: Förändringsledning och Ekonomi.

Länkar: