Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 15, 2017

Nita Silverspjuth samtalar med Hans Johansson, ultraentreprenör och positiv vinnarskalle, om vad som skapar framgångrika företag ur ett Nuläges och Framtidsperspektiv.

Nita och Hans pratar också om vad man kan lära sig av ledarskap genom lagsporter som t.ex. tuff segling, vad en gemensam målbild betyder för att lyckas och vilka komponenter som man behöver arbeta med för att skapa den bästa kulturen. Vidare pratar Hans om hur VinnGroup motiverar och engagerar sina medarbetare att nå nya höjder. Hans delar med sig av vilka nycklar en ledare behöver idag för att lyckas i framtiden.

Vad tycker Nita var intressant?

  • Att lyfta blicken och ha en målbild skapar mycket bättre förutsättningar för att lyckas
  • Sätt andra mål än de finansiella
  • Kulturen, hur du kan jobba med den rent konkret, skapa den kultur du vill ha medvetet
  • Hur det Positiva Synsättet på människor genomsyrar allt från rekrytering till styrelsearbete

Shownotes: