Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 24, 2019

Hur bygger man en stark organisation med hjälp av personlighet, nätverkande, marknadsstrategi och ett gott ledarskap?

Nita har ett intressant samtal med Mikael Fellenius VD på Film i Väst. Mikael Fellenius med bakgrund som bland annat ekonomichef på Göteborgs Operan och VD för Göteborgs Filmfestival är en kulturbärare med entreprenörsfeeling som nu framgångsrikt syns i media, bland annat i Dagen Industri (18/1-19) som mannen ”med rätt att slåss om en Oscar”. Vi säger grattis till att Film i Väst är medproducent till filmen ”The Wife” med Glenn Close och västsvenske Björn Runge som regissör!

Vad tyckte Nita var intressant:

  • Att tänka på att ett föränderligt landskap med konkurrens inte är jobbigt utan stimulerande
  • Att Film i Väst har anställt en ”strategichef” som navigerar kring omvärldsbevakning
  • Bra tips på hur man kan hantera media frågor då de flesta ledare för företag kommer att få den utmaningen
  • Om att vara envis, uthållig och ha energi för att skaffa finansiering
  • Mikaels lektion om att fatta beslut
  • Hur man bygger lojalitet