Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 22, 2018

Nita samtalar med Torsten Körsell, en hård men omtyckt ledare som genom sin långa karriär skapat många framgångar i olika organisationer. Idag är Torsten Körsell verksam som styrelseproffs.

Vad tyckte Nita var intressant:

  1. Skillnaden på chefskap och ledarskap
  2. 95% av alla organisationsproblem är kommunikation
  3. Ju mer du delegerar ju mer måste du kontrollera
  4. Vikten av utvecklingssamtal
  5. Samarbete mellan chefer på olika nivåer
  6. Medarbetarna är kraften i organisationen var tydliga med målen
  7. Hårt arbete och misslyckanden skapar tillväxt!

Shownotes: