Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 7, 2018

Nita samtalar med Linda Aidanpää Baronnet, ny VD för PRIMÄR Fastighetsutveckling AB, med ca 300 anställda.

En personlig, varm, öppen intervju om Ledarskap. En jordnära, analytisk, humanistisk och resultatinriktad personlighet som vill lära sig nya saker och tycker att självständiga chefer är framgången för ett företag!

Vad Nita tyckte var intressant:

  • Förmågan att vara förändringsbenägen i dagens snabba omställningar
  • Bygga på styrkor och struktur för success och måluppfyllelse
  • Fokus på kunden och människorna i organisationen, jobba med NKI (Nöjd Kund Index) och NMI (Nöjd Medarbetar Index)
  • Att vara vaksam på sin egen fördom när du är ledare

 

Shownotes: