Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 4, 2018

Nita Silverspjuth samtalar med Karin Kronstam om ledarskap och värderingsstyrda bolag. 

Karins fantastiska bakgrund och erfarenhet gör att hon vet vad hon pratar om när det gäller bland annat kultur, ledarskap och värderingar. Karin delar med sig av sitt humana tänk och vilket arbete som ligger bakom att skapa ett hållbart företag.   

Genom att använda öppenhet och känsla i ledarskapet når man framgång hos medarbetare och marknad och framgång skapas också genom att faktiskt ta en kopp kaffe ibland.

Vad tyckte Nita var intressant:

  • Innovationsintresset
  • Att inte ta allting så allvarligt utan skratta ibland
  • Allting går så fort - jobba med en reservplan på ledningsnivå
  • Vad är kultur och hur kan företag arbeta med den
  • Generationsbryggor är bra för framgången
  • Värderingar kräver handling, Våga ta svåra beslut om inte grundvärderingarna efterlevs
  • Att framåt arbeta med individens individuella utveckling likaväl som den gemensamma tillsammans utvecklingen, skapa det utrymmet

 

Shownotes: