Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 9, 2020

Ett samtal om krishantering ur ett HR perspektiv.

”Denna krisen är annorlunda och man kommer inte undan någonstans.”

HR Direktör Annika Domack delar med sig av sina erfarenheter om krishantering och förändringsledning. Kriser påverkar många både i det stora och i det lilla men med vägledning, rätt verktyg och empatisk kommunikation kan man skapa trygghet. Vikten av samarbete och utbyte mellan chefskollegor kan vara ett stort stöd i kristider och tre viktiga saker att jobba med i en kris är kommunikation, framförhållning och att ta med alla aspekter av krisens ansikte. Det enkla är ofta det bästa.

Vill du veta vad Nita tyckte var intressant? Gå in på Management Studio:s webbplats och läs....