Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 6, 2020

Mikael Nilsson leder det moderna företaget Acobia, styr utan chefer och satsar på hälsosamma medarbetare.

Själv är han nyfiken, orädd och vet inte vad han skall ha klockan till. Lyssna till en entreprenör om hur han skapat en framgångsrik företagskultur genom självledande medarbetare.

Vill du veta vad Nita...