Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 4, 2018

Nita Silverspjuth samtalar med Karin Kronstam om ledarskap och värderingsstyrda bolag. 

Karins fantastiska bakgrund och erfarenhet gör att hon vet vad hon pratar om när det gäller bland annat kultur, ledarskap och värderingar. Karin delar med sig av sitt humana tänk och vilket arbete som ligger bakom att skapa ett...