Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2018

Nita samtalar med Jaak Murro, Casino Cosmopols General Manager i Göteborg sedan 10 år.

I en omsusad bransch, betygssatt som ”Very Excellent Leader”, berättar Jaak hur passionerat ledarskap kan hjälpa unga talanger framåt.   

Jaak talar om att vara sann mot sig själv och att se ledningens ansvar i att...