Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 6, 2019

Möt Tomas Brunegård i en naken intervju om sig själv, om personligt ledarskap och beslut som berikat Tomas livsresa.

Tomas delar mycket öppet sin tid som ledare men också om sina filosofiska funderingar och ståndpunkter.

Den nya bokens syfte är att ge människor som är Mitt i livet och undrar vart skall de skall ta vägen, hopp om en ljusare framtid. Mitt val – Tomas Brunegård.

 

Vad tyckte Nita var viktigt:


Vad gör jag med resten av mitt liv?

Bästa valen är att välja rätt människor

Att inte se sig själv i ett nyktert ljus ger konsekvenser

Alla ledare borde ha en ”Gun-Britt”

Förvalta din tid på jorden kreativt!

Att fatta ett beslut är bättre än att inte fatta något beslut och utgå från verksamheten inte dig själv

Livsfilosofi, alla människor är lika värda

Viktigt att hantera helheten

Att be för sina beslut

Självledarskap - Förmågan att ta sig fram utan upptrampade stigar

True North – hur hittar man det

”Anden” som en viktig drivkraft

Meningen med livet - att leva det livet man har fått

Den kreativa förmågan är livsviktig

From success so significance

Om den begränsande rädslan för framtiden -att se hopp som ett nytt begrepp

Om att våga göra det du vill och tänk globalt

 

Shownotes:

EuroAcademy

Mission Aviation Fellowship

Tomas Bruengårds bok, Mitt val - Om Stampen, medierna och boken som förändrade allt - Ekerlids förlag

Halftime: Moving from Success to Significance - Adlibris