Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 1, 2017

Framtidens ledare behöver känna sig inspirerade och ha framtidstro, samt tro på den egna förmågan. En ledare behöver självinsikt och må bra.

En organisation eller ett företag behöver dessa ledare som kan sprida energi, skapa målbilder och driva mot mål. Ett blomstrande företag är kul och lustfyllt  att arbeta på, vem vill inte vara med det vinnande laget?

Trender för framtidens ledarskap är nu enligt vissa studier och forskning att humanism och mjuka värden gäller, chefer som kan kommunicera, att vara förändringsbenägna, coachande ledarskap som får medarbetare att växa, kunna förmedla mål och visioner för att få med sig medarbetare och att ledare skall stötta andra ledare för att nå framgång.

Det man inte vill ha är en chef som är konflikträdd, arrogant och inte tål kritik, samt favoriserar vissa anställda (d.v.s inte är rättvis) eller inte tar vara på medarbetarens kompetens.

Mitt träningsprogram för management teams heter NEXT LEVEL MANAGEMENT, ett koncept som bygger på vetenskapliga studier för hur man blir bättre och mer framgångsrik.