Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 1, 2017

Nita Silverspjuth presenterar Management Studio Podcast. Martin Lindeskog ställer frågor angående programförklaringen av podden.

Nita Silverspjuth, grundare och ägare av Management Studio Sweden AB som bygger framtidens Ledare, startar en managementpodd för att så många chefer och ledare som möjligt skall få ynnesten att lyssna på andra betydelsefulla företagsledare.

Det är handplockade guldkorn som delar med sig av sina erfarenheter, tips och framtidsbild av vad vi behöver för ledarskap för att skapa framgångsrika organisationer och företag. 

Som ledare är du oerhört viktig och glädjen känner inga gränser om du kan använda denna podcast som ledarutveckling för ditt nästa steg.

 

-Just Do It!

Nike Segergudinnan

 

Cred.: