Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 1, 2017

Nita Silverspjuth samtalar med Sven Simonson om bland annat ledarskap med ett Historiskt/Nuläges och Framtids perspektiv.

Nita och Sven pratar också om internationaliseringen och om det kulturella ledarskapet. De avslutar med att diskutera vilket ledarskap som är effektivast. 

Vad tycker Nita var intressant?

Att med en etnisk mångfald fungerar inte alltid den svenska ledarskapsmodellen bäst. Att TILLIT och VIDSYNHET är ledaregenskaper som behövs för framgång.

 

Shownotes:

01 - Börssällskapet

14 - In Search of Exellence

15 - Bert-Inge Hogsved

34 - Handelshögskolan, Ewa Wikström

36 - Sven Simonson på LinkedIn.