Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 21, 2017

Nita pratar med Peter Löfgren om hur en multientreprenör tänker och handlar. Vad framgångsfaktorerna är för att lyckas med företagandet och vad som är ett bra ledarskapsbeteende. Peter Löfgren har en imponerande bakgrund och hjälpt över 100 skandinaviska SME företag att lyckas!

En sann visionär och entreprenör som har stor erfarenhet av att bygga och leda bolag till success via hårt arbete och ett föränderligt sätt att se på affärsmodeller.

Att lyssna till Peters värderingar och tips är mycket värdefullt!

Vad tyckte Nita var intressant:

  • Framgångsrikt varit initiativtagare och byggt upp 5 bolag, men är ändå ödmjuk och talar om samarbete, ensam är inte stark!
  • Modet hos en ledare vad innebär det
  • Uthållighet, du behöver känna passion för att fixa det
  • Kreativitet, en bristvara idag
  • Att kunna tala, är inte bara att kommunicera utan att sälja

Peter Löfgren är mycket verksam inom Sjöräddningssällskapet. Vill du ge ett bidrag, bli medlem! Vill du som företag sponsra, tag kontakt med Peter Löfgren per mail: psloffgren@telia.com 

Shownotes: