Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 15, 2017

Nita samtalar med Martin Wahlgren (koncern VD, Consat) om hur ett företag kan vara så framgångsrikt att de vunnit Karriärföretagens pris 6 år i rad. Tack vare att Martin vågade ställa frågan fick de möjlighet att vara med i filmen James Bond, Casino Royale.

Martin delar bland annat med sig om hur de tänker och lever sin ledarfilosofi och bjuder på öppet och ärligt på sig själv och hur bolaget drivs.  

Vad Nita tyckte var intressant:

  • Proaktivitet och kundfokus som ledstjärna
  • Målvaktsspelet, att förändra tankesätt och teknik påverkar samarbete och resultat
  • Samarbete och nätverkande över gränserna ger största vinningen för alla – det man inte kan åstadkomma själv får man göra tillsammans
  • Ingen HR chef hur funkar det…mycket bra.

Shownotes: