Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 10, 2018

Nita har ett unikt och spännande ledarskaps samtal med Jan-Åke Jonsson, före detta VD SAAB Automobil, om att aldrig vika sig, utan istället vara uthållig i med och motgång.

Jan-Åke delar med sig om att vara trygg i själv som framgångsnyckel och vad han är riktigt stolt över. Övertygande och starkt talar han om vad han tycker om ledarskap och vilka viktiga ingredienser som behövs för att lyckas.

Vad Nita tycker var intressant:

  • Dåligt ledarskap innebär oförutsägbart ledarskap
  • Crossfunctional möten för att få en bild av företaget
  • Prioritera tiden för ditt ledarskap
  • Att hantera svåra situationer med att ta hjälp
  • Delegera mera det vill säga våga, riska och skapa förtroende
  • Ledningsgruppens viktigaste jobb är att bli överens om mål och strategi samt att kommunicera ut
  • Att tro på det man gör

 

Shownotes: