Preview Mode Links will not work in preview mode

Framtida intervju med Bert-Inge Hogsved på Hogia

Oct 15, 2017

Intervju med Bert-Inge Hogsved är på gång och beräknad utgivning kommer ske under hösten 2017. Ämne: Förändringsledning och Ekonomi.

Länkar: